Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

KOC TOVARNE PRIHODNOSTI 2017-2019

EU SKLAD RS MDDSZIEM JSRIIPSRS

 

V četrti industrijski revoluciji bo središče proizvodnje t.i. Pametna tovarna. V njej bodo uporabljene tehnologije, ki izhajajo iz informacijske, komunikacijske in strojniške tehnologije. Z njimi bo mogoče voditi in optimizirati zelo zapletene procese. Podlaga vsega bodo kibernetsko-fizični sistemi, pri čemer fizični pomeni izdelek, kibernetski pa, da bo izdelek povezan z drugimi izdelki in spletom ter bo aktivno vplival na proizvodni proces.

 

Pametne tovarne predstavljajo temelj konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva ter omogočajo tehnološki napredek. Pri doseganju omenjenega pa so izpostavljene različnim izzivom:

 • Ustvarjanje pametnih izdelkov, postopkov, strojev in procesov
 • Krajšanje časa od zaznane potrebe na trgu (pri kupcih) do realizacije produkta oz. rešitve
 • Razvoj tehnologije z elementi digitalizacije, inovativnimi proizvodnimi, procesnimi in organizacijskimi rešitvami vitke proizvodnje
 • Hitrejša, bolj učinkovita in manj potratna proizvodnja (manj izgub v procesih, bolje uporabljeni in upravljani resursi) – oblikovanje proizvodnih procesov, ki bodo krmiljeni s pametnimi mrežami in pametnimi sistemi; več avtomatiziranih delovnih mest
 • Vzpostavitev celovitega sistema – povezovanje zaposlenega, izdelka in procesa
 • Dvig nivoja digitalizacije in robotizacije
 • Analiza podatkov v realnem času z namenom zajemanja, prenašanja in obdelovanja večjih količin podatkov
 • Bolj zahtevna in boljše plačana delovna mesta, ki v sebi nosijo več znanja, ki se prenaša v razvoj, izdelavo in prodajo izdelkov/rešitev z višjo dodano vrednostjo

 

Uspešno obvladovanje izzivov in čim hitrejše doseganje konkurenčnosti predstavljata izhodišče za izvajanje projekta Kompetenčni center Tovarne prihodnosti 2017-2019.

 

Vodilni partner v konzorciju Tovarn prihodnosti je Steklarna Hrastnik d.o.o., ki je s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobila omenjeni projekt in sredstva zanj. Več na www.eu-skladi.si.

 

Konzorcij vključuje še 16 podjetij sorodnih panog in kadrovskega partnerja Energos d.o.o., v projekt pa je bilo v vlogi podizvajalca pri oblikovanju kompetenčnega modela vključeno tudi podjetje HRM d.o.o.

 

Namen projekta je izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti, spodbujanje povezovanja, mreženja ter prenosa dobrih praks med podjetji ter ozaveščanje vključenih o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju.

 

V projekt so vključena naslednja podjetja:

 • STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.
 • ENERGOS d.o.o.
 • ANALITICA d.o.o.
 • ATech d.o.o.
 • Gostol TST d.d.
 • HYB d.o.o.
 • XLAB d.o.o.
 • ELGOLINE d.o.o.
 • TEVEL d.o.o.
 • INTEC TIV d.o.o.
 • ProPlace d.o.o.
 • SUMIDA SLOVENIJA, d.o.o.
 • FBS ELEKTRONIK d.o.o.
 • KOPS PRO d.o.o.
 • GDB d.o.o.
 • CONTAINER d.o.o.
 • HOBOTNICA, d.o.o., Kranj
 • Visionect d.o.o.
DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

Nas želite kontaktirati?

 1. Kontakti
 2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador