Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Novice

Steklo. Trajnostni izdelek.

Z uporabo trajnostnih izdelkov lahko sleherni posameznik prispeva k zmanjševanju količine odpadkov ter s tem k manjši obremenitvi okolja. Z akcijo Občine Hrastnik in Steklarne Hrastnik je vsako gospodinjstvo v Hrastniku prejelo brezplačno steklenico za vodo Diabolo. Steklenico smo tudi lično gravirali z napisom Moj Hrastnik, lep in čist. S tem vas spodbujamo tako k uporabi steklene embalaže, večkratni uporabe embalaže ter k pitju vode iz pipe. S tem podpiramo splošno skrb za okolje kot tudi zavezo naše steklarne za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri v vseh oblikah.

 

steklenica hrastnik lep in čist
FOTO: steklenica Hrastnik lep in čist

Razpis kadrovske štipendije

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju, sprejetega 1. septembra 2019 Steklarna Hrastnik d.o.o. razpisuje kadrovske štipendije za izobraževanje za šolsko in študijsko leto 2019 / 2020 za dijake in študente smeri:

 

  • Instalater strojnih instalacij (srednje poklicno izobraževanje) – 1 štipendija
  • Dipl. ing. strojništva (VS, UN) – 2 štipendiji,
  • Dipl. ing. elektrotehnike (VS, UN) – 2 štipendiji.

 

Skupaj se podeli 5 (pet) štipendij.

Več si preberite tukaj.

Mednarodni nagradni natečaj GlassRepurpose Steklarne Hrastnik ter Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Steklo omogoča 100% reciklažo in kreativno ponovno uporabo

 

Steklo kot trajnosten in okolju prijazen material ob odgovorni rabi in (ponovni) uporabi lahko pomembno vpliva na ohranjanje naravnih virov.


Prav trajnostna usmerjenost ter družbena odgovornost na vseh področjih delovanja je ena ključnih zavez Steklarne Hrastnik, kar potrjujejo tudi naložbe v najboljšo razpoložljivo proizvodno tehnologijo ob prehodu v industrijo 4.0, s katero bodo še izboljšali energetsko učinkovitost in dodatno znižali okoljski odtis.


V Steklarni Hrastnik želijo, da tudi poslovna in splošna javnost prepozna neskončne možnosti in priložnosti, ki jih ponuja ponovna uporaba stekla, zato so z  Muzejem za arhitekturo in oblikovanje v okviru Bienala oblikovanja BIO 26 pripravili natečaj # GlassRepurpose.


K sodelovanju na natečaju vabijo arhitekte, oblikovalce, fotografe in vse tiste, ki jih to področje zanima. Vsi zainteresirani si lahko vse o natečaju, sodelovanju in pogojih preberejo na povezavi.

 

»V Steklarni Hrastnik smo zavezani k vrhunski kakovosti izdelkov iz naše steklarne, a ne na račun okolja. Trajnostna usmerjenost ter družbena odgovornost do okolja, ljudi sta vpleti v vse naše poslovne procese in odločitve,« je ob tej priložnosti poudaril Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik in dodal: »Z različnimi inovativnimi projekti ter vlaganji v najboljšo razpoložljivo proizvodno tehnologijo ob prehodu v industrijo 4.0 izboljšujemo energetsko učinkovitost in okoljski odtis. In kreativnosti, drznosti v razmišljanju ter inovativnih pristopov, si želimo tudi od udeležencev natečaja GlassRepurpose.«

 

Z novimi rešitvami do zniževanja okoljskega odtisa

Zavezo Steklarne Hrastnik do  dogovornega ravnanja do okolja dokazujejo tudi trajnostni kazalniki. Z investiranjem v inovativne rešitve, povezane z izrabo odpadne toplote, nadomeščanjem fosilnih goriv z okolju prijaznejšimi, višanjem izkoriščenosti talilnih peči in drugimi rešitvami, so v steklarni v primerjavi z letom 2017 leta 2018 za 10 odstotkov znižali porabo energije na tono staljenega stekla, za 6 odstotkov emisije CO2, za 40 odstotkov NOx na tono staljenega stekla in porabili za 50 odstotkov manj vode.

 

Ob tem pa vseskozi skupaj s partnerji iščejo nove rešitve. Nedavno nameščeno sončno elektrarno bodo povezali z vodikarno - delom pilotne naprave, na katerem se bo proizvajal čisti brezogljični energent - vodik. Na ta način bomo razvili nove tehnologije taljenja stekla z vodikom in s tem dekarbonizacijo goriva ter posledično zmanjšali ogljični odtis Steklarne Hrastnik. Prav tako planirajo postavitev še ene lastne 400 kilovatne (kW) sončne elektrarne, s čimer bodo  sami ustvarili tri odstotke električne energije, ki jo porabijo v steklarni.

 

Trg Steklarne Hrastnik je globalni trg, na katerem podjetja in blagovne znamke, ki so trajnostno naravnane, to pričakujejo tudi od svojih partnerjev.

 

naslovni vizual

Steklarna Hrastnik nadaljuje z investicijami v zelene tehnologije, znižuje okoljski odtis in gradi konkurenčno prednost na globalnem trgu

Steklarna Hrastnik je zavezana k vrhunski kakovosti, katere osnova je med drugim trajnostna usmerjenost ter družbena odgovornost na vseh področjih delovanja. Okolju zavezana podjetja svojo uspešnost ne merijo le s poslovnimi rezultati, temveč v prvi vrsti s trajnostnimi kazalniki, ki potrjujejo njihovo odličnost v odnosu do okolja. V Steklarni Hrastnik so, kljub povišanim kapacitetam v preteklem letu, z različnimi inovativnimi projekti ter vlaganji v najboljšo razpoložljivo proizvodno tehnologijo ob prehodu v industrijo 4.0, še izboljšali energetsko učinkovitost in dodatno znižali okoljski odtis. S tovrstnimi investicijami v Steklarni Hrastnik nadaljujejo tudi v prihodnje, kar potrjujeta načrtovani naložbi v novo peč in sončno elektrarno.

 

Z investiranjem v inovativne rešitve, povezane z izrabo odpadne toplote, nadomeščanjem fosilnih goriv z okolju prijaznejšimi, višanjem izkoriščenosti talilnih peči in drugimi rešitvami, so v primerjavi z letom 2017 leta 2018 za 10 odstotkov znižali porabo energije na tono staljenega stekla, za 6 odstotkov emisije CO2, za 40 odstotkov NOx na tono staljenega stekla in porabili za 50 odstotkov manj vode.

 

Okoljska politika je eden od temeljev poslovanja Steklarne Hrastnik. »Zavezanost do odgovornega okoljskega delovanja je skupna vsem zaposlenim, zato nenehno izboljšujemo svoje procese, delujemo skladno z najboljšimi možnimi tehnologijami in tako zmanjšujemo negativne vplive na okolje na najmanjšo možno raven,« je izpostavil težo odgovornega delovanja do okolja na nivoju vseh zaposlenih Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Z odgovornim odnosom do okolja vzporedno krepijo lastno konkurenčno prednost. Trg Steklarne Hrastnik je namreč globalni trg, in sicer podjetja in blagovne znamke, ki so trajnostno naravnana, kar pričakujejo tudi od svojih partnerjev.  

 

Z novimi rešitvami do zniževanja okoljskega odtisa
Pri uvedbi novih tehnologij v Steklarni Hrastnik upoštevajo okoljske vplive. »Ob tem vseskozi iščemo nove rešitve skupaj s partnerji. Premišljeno izkoriščamo naravne vire in povečujemo učinkovitost njihove porabe. Nedavno nameščeno sončno elektrarno bomo povezali z vodikarno - delom pilotne naprave, na katerem se bo proizvajal čisti brezogljični energent - vodik. Na ta način bomo razvili nove tehnologije taljenja stekla z vodikom in s tem bomo dosegli dekarbonizacijo goriva ter posledično zmanjšali ogljični odtis Steklarne Hrastnik,« je predstavil prizadevanja in nadaljnje načrte na področju okoljskega trajnostnega delovanja Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik in dodal »Tudi nova peč, s katero bomo zmogljivost steklarne iz zdajšnjih 240 ton dnevne produkcije povečali na 280 ton oziroma za 17 %, bo temeljila na najsodobnejši tehnologiji in bo pripravljena, da kot del energenta uporablja tudi vodik.« V Steklarni Hrastnik se pripravljajo na postavitev še ene lastne 400 kilovatne (kW) sončne elektrarne, s čimer bodo potem sami ustvarili tri odstotke električne energije, ki jo porabijo v steklarni.

 


Več o našem odgovornem ravnanju do okolja lahko preberete v našem Trajnostnem poročilu za leto 2018

Imate izvirno idejo o drugem namenu uporabe zavržene steklene embalaže?

1.-30. september 2019


Razvijte svoj trajnostni koncept v obliki največ 30-sekundnega videoposnetka ali avtorske fotografije na temo  druge uporabe zavržene steklene embalaže in se potegujte za 1.000 evrov nagrade! Bienale oblikovanja BIO 26 v sodelovanju s Steklarno Hrastnik objavlja nagradni natečaj,   #GlassRepurpose tematsko povezan z aktualno temo bienala: informacijami. Steklarna Hrastnik, družbeno odgovorno podjetje, z natečajem postavlja tehtno vprašanje: kaj se zgodi s temi izdelki - nosilci informacij -, ko je njihov prvotni namen uporabe končan in življenjski cikel izdelka zaključen? Sodelujte tako, da vašo objavo označite s ključnikom #GlassRepurpose, dodajte oznako @mao_slovenia in objavite na svojem javnem profilu na Instagramu. Iščemo zanimive in inovativne ideje s tržnim potencialom, o zmagovalcu bo odločala strokovna žirija.

Razpis na: http://mao.si/Event/Instagram-concept-competition-GlassRepurpose.aspx

 

naslovni vizual

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador