Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Novice

Invalidsko podjetje Steklarne Hrastnik prejelo nagrado

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podjetju Steklarna Hrastnik-invalidsko podjetje, storitve, d.o.o. podelilo nagrado za dobro prakso na področju  zaposlovanja invalidov za leto 2016 v kategoriji družb, ki posluje kot invalidsko podjetje. Za nagrado se je potegovalo sedem podjetij, pripadlo pa je prav Steklarni Hrastnik-invalidsko podjetje, storitve, d.o.o., zaradi inovativnega pristopa pri zaposlovanju invalidov, ki z razpršeno dejavnostjo omogoča širše vključevanje invalidov v poslovanje podjetja.

Preberi več

Ponovno certifikat Zlata bonitetna odličnost za Steklarno Hrastnik

Steklarna Hrastnik je letos ponovno med zlatimi bonitetno odličnimi podjetji. Ta certifikat prejmejo podjetja, ki boniteto odličnosti izkazujejo tri leta zapored in je izkaz nadpovprečne bonitetne vrednosti podjetja. Uvrstitev med zlata bonitetno odlična podjetja, v katero se je uvrstilo 1,6 odstotkov vseh slovenskih podjetij,  potrjuje odličnost poslovanja Steklarne Hrastnik v zadnjih letih.

 

V Steklarni Hrastnik  nadaljujejo z ambicioznim doseganjem zastavljenih ciljev, vedo kaj želijo doseč in kaj je potrebno narediti, da te cilje tudi dosežejo. Zato med ostalim zaposlene tudi povezujejo v time, ki dosegajo odlične poslovne rezultate za katere so njihovi zaposleni tudi nagrajeni. Ob tej priložnosti je Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik povedal: »Zlata boniteta odličnosti je dodatna potrditev za finančne trge in partnerje, ki z nami poslujejo o naši odličnosti, saj potrjuje, da smo zanesljiv poslovni partner. Zavedamo se, da ta certifikat predstavlja dodatno konkurenčno prednost na trgu. Zato bomo tudi v prihodnje aktivno delovali na ohranitvi te prednosti, predvsem z nadaljevanjem nadgrajevanja kompetenc naših zaposlenih in pospešenim usmerjanjem v nadgradnjo operativne odličnosti vseh procesov v našem podjetju.«

 

O bonitetni oceni odličnosti
Bonitetna ocena odličnosti, ki jo podeljuje družba Bisnode,  predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih.

Prihodnost za čistejše okolje ustvarjamo tukaj in zdaj

Partnersko podjetje Steklarne Hrastnik RCeNeM d.o.o., je v konzorciju treh podjetij uspešno kandidiralo na razpisu javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. V okviru izbranega projekta bodo skupaj s partnerji začeli razvijati inovativno tehnologijo, katere cilj je znižati porabo fosilnih goriv (zemeljski plin) kot energenta za taljenje stekla, in s tem bistveno znižati odtis CO2 v okolje. To bodo dosegli tako, da bodo del fosilnih goriv zamenjali z vodikom, ki povzroča minimalne ogljične izpuste. Uporabljen vodik pa bo pridobljen iz obnovljivih virov. Pilotna predstavitev novega sistema je predvidena v proizvodnji  Steklarne Hrastnik.

 

Sodelovanje partnerskega podjetja Steklarne Hrastnik pri projektu »Optimizacija pretvorbe energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom pri industrijskem taljenju stekla« je le še ena izmed aktivnosti v sklopu prizadevanj za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida. Do sedaj so v enoti namiznega stekla, s pomočjo inovativnih rešitev in najnovejše tehnologije, znižali izpuste CO2 za 30 odstotkov, v enoti embalažnega stekla pa za 10 odstotkov. »Uvedba najnovejših, energetsko učinkovitih metod, tehnoloških postopkov in tehnoloških rešitev za zniževanje vplivov na okolje je ena od naših ključnih strateških usmeritev pri odločitvi, kakšna tehnologija bo del naše proizvodnje. Samo tako lahko neprestano znižujemo vpliv na lokalno okolje, optimiziramo tehnološke procese in s tem hkrati zagotavljamo tudi našo konkurenčnost,« je povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik, in ob tem še dodal: »Naši zahtevni kupci, iz premium in super premium segmenta, imajo v svojih strategijah vgrajen trajnostni razvoj in ne kupujejo od proizvajalcev, ki niso tako usmerjeni. Takšna usmeritev pa zahteva, poleg vlaganja v kader in socialno okolje, tudi konstantna vlaganja v inovativno tehnologijo, kamor spada tudi omenjen projekt.« Doseganje zahtevnih kriterijev kupci preverjajo preko ponavljajočih skrbnih pregledov.

 

Z novim projektom Steklarna Hrastnik ponovno dokazuje svojo inovativnost in strokovnost, saj projekt predvideva popolnoma novo, tehnološko dovršeno rešitev. Skupaj s partnerji na projektu verjamejo, da bo rešitev uporabna tudi za prenos na druge velike talilne objekte oz. energijsko intenzivne proizvodne postopke v drugih panogah.

 

Več si lahko preberete TUKAJ.

Izjemni poslovni rezultati Steklarne Hrastnik v prvem polletju leta 2017

Steklarna Hrastnik nadaljuje s trendom rasti poslovanja in dobičkonosnosti. V prvem polletju letošnjega leta so ustvarili 30,1 milijon evrov celotnih prihodkov, kar znaša 6 odstotkov več kot v enakem obdobju v 2016. Tudi dobiček iz  poslovanja pred davki in dodana vrednost na zaposlenega sta se povečala v primerjavi z enakim obdobjem lani, dobiček je znašal 5,1 milijona evrov, kar je za 19 odstotkov več, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala 44.104 evrov, kar je za 9 odstotkov več.

Preberi več

Kadrovske štipendije za izobraževanje 2017/2018

VAŠA PRIHODNOST JE Z VAMI VARNA


Na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb Steklarna Hrastnik d.o.o. razpisuje KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA IZOBRAŽEVANJE 2017/2018 za dijake srednjih strokovnih šol, ki se izobražujejo po programih z javno veljavnostjo.

 

Predmet razpisa: štipendije za izobraževanje za dijake srednjih strokovnih šol, ki se izobražujejo po programih z javno veljavnostjo.

 

Skupno število razpisanih štipendij: 20


Štipendija obsega:
-    osnovno štipendijo v višini

 1. Letnik : 150 €
 2. Letnik: 170 €
 3. Letnik: 220 €
 4. Letnik 250 €

-    dodatek k osnovni štipendiji za učni uspeh

 1. dober uspeh 25 €
 2. prav dober in odličen uspeh 50 €

-    dodatek k osnovni štipendiji za oceno mentorja po razpisanih kriterijih v višini do 50 €
Primer: maksimalna višina štipendije za 4. letnik, s prav dobrim uspehom ter odlično oceno mentorja znaša 350€.


Štipendiramo naslednje profile:

 • Instalater strojnih instalacij
 • Strojni tehnik
 • Elektro tehnik
 • Orodjar
 • Steklarski tehnik
 • Elektrikar
 • Strugar

 

Način prijave in razpisni rok: Prijava na razpis oziroma prošnja za štipendijo mora vsebovati poleg kratkega življenjepisa tudi:

 • potrdilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
 • dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika oziroma predhodnega izobraževanja;
 • potrdilo o državljanstvu;
 • potrdilo o stalnem prebivališču;
 • izjava kandidata, da ne prejema druge štipendije in da nima drugih sredstev za preživljanje.

 

Popoln vloge za štipendije morajo biti poslane na naslov:

Steklarna Hrastnik d.o.o

Kadrovska služba – VLOGA ZA ŠTIPENDIJO
Cesta 1. maja 14
1430 Hrastnik

 

Ali na elektronski naslov info@steklarna-hrastnik.si

 

Vloge morajo biti oddane do vključno 15. septembra 2017 (velja poštni žig tega dne oziroma prejetje e-pošte tega dne). Odpiranje prispelih vlog ni javno.  Kandidati, katerih vloge ne bodo popolne, bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da jih dopolnijo. Kandidati bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.

 

Za več informacij, vezanih na štipendije, so vsem interesentom na voljo v kadrovski službi Steklarne Hrastnik – vodja kadrovske službe Soniboj Knežak (soniboj.knezak@steklarna-hrastnik.si , tel. 03 56 54 511).

 

Letak si lahko preberete TUKAJ.

 

Razpis ŠTIPENDIJE 2017

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

 1. Kontakti
 2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador