Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Novice

Razpis za sponzorstvo in donacije 2018

V Steklarni Hrastnik se zavedamo odgovornosti do družbenega okolja in si prizadevamo za pozitiven prispevek skupnosti, v katerih delujemo. Na ta način prispevamo k izboljšanju kakovosti življenja in k trajnostnemu razvoju okolja.


V ta namen že tretje leto zapored objavljamo razpis za podeljevanje sponzorskih in donacijskih sredstev.


Kot družbeno odgovorno podjetje želimo tudi na ta način pomagati raznim društvom, klubom, organizacijam in zavodom na področju športa, kulture, znanosti, zdravstva, izobraževanja in drugih humanitarnih dejavnosti zlasti v lokalnem okolju.


 »Za uspeh Steklarne Hrastnik so zaslužni tudi in predvsem motivirani, strokovni in inovativni zaposleni. Večina izmed njih pa prihaja prav iz lokalnega okolja, v katerem naša steklarna deluje. In z vračanjem oz. vlaganjem  dela sredstev v lokalne projekte kulturnikov, športnikov, invalidov…, torej v tiste dejavnosti, ki bogatijo življenje v lokalni skupnosti in s tem tudi okoliških prebivalcev, je način, kako živimo vrednote, ki so zapisane v naši strategiji. S tovrstnim  načinom pa hkrati utrjujemo odnose z lokalno skupnostjo, krepimo blagovno znamko Hrastnik1860 in sporočamo našim zaposlenim, da cenimo njihovo delo v steklarni in v lokalni skupnosti,  ,« je ob tej priložnosti povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik.

 

Ne prezrite roka za oddajo vloge

Dodatne informacije o razpisu, merilih, pogojih in obrazec za oddajo vloge zainteresirani najdejo TUKAJ. Rok za oddajo vloge je 30. marec 2018 do 12 ure.

Steklarna Hrastnik nudi priložnost aktivnim upokojencem (m/ž)

Aktivne upokojenke, po srcu mladi upokojenciponovno vstopite na trg dela!


V naši steklarni ponujamo priložnost aktivnim upokojencem, da ponovno vstopite na trg dela in pridobite nove delovne izzive. Hkrati pa ni nepomembno, da poleg aktivnega ter koristnega časa tudi dodatno zaslužite. Poleg dodatnega dohodka boste delili izkušnje z mlajšimi sodelavci in prepričani smo, da bodo koristi v celoti obojestranske.


Steklarna Hrastnik omogoča delo:

  • V okviru novele zakona o urejanju trga dela
  • Upokojenec lahko delo opravlja največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neizkoriščenih ur ne more prenašati v naslednji koledarski mesec.
  • Upokojenec lahko začasno ali občasno delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.
  • Začasna in občasna dela upokojencem poleg pokojnine, na višino katere opravljanje takšnega dela ne vpliva, obetajo možnosti za dodatni zaslužek.

 

Steklarna Hrastnik upokojencem ponuja delo za večinoma enostavnejša dela v proizvodnji, kot so pregled steklenih izdelkov, dodaten pregled izdelkov, pakiranje, prepakiranje, pomoč v trgovini, dekorju, skladišču in podobno. Podrobnejše informacije boste dobili ob sklenitvi pogodbe za začasno oz. občasno delo upokojencev.


Kaj potrebujete? Delovne navade in ročne spretnosti. Spoštovanje, prijaznost in prave vrednote pa vam vsekakor niso uganka in neznanka.


Več informacij dobite v kadrovski službi Steklarne Hrastnik.

Telefonske številke:

 

Vašo prijavo oziroma vlogo s kratko predstavitvijo ter vašimi kontaktnimi podatki pošljite na e pošto kadri@hrastnik1860.com ali na naslov Steklarna Hrastnik d.o.o., Kadrovska služba – upokojenci, Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik.


Ostanite aktivni in izkoristite svoj potencial! Z veseljem pričakujemo vašo prijavo.

Obiščite nas na sejmu Ambiente

Steklarna Hrastnik se bo letos med 9. in 13. februarjem že tradicionalno  predstavila na sejmu Ambiente 2018 v Frankfurtu. Na sejmu, ki združuje predstavitve novosti in narekuje svetovne trende, bo Steklarna Hrastnik med drugim predstavila dve novosti namiznega programa, in sicer družino izdelkov  Freya in kozarec za pivo Odin. Obe novosti sta rezultat kreativnega dela internega oblikovalskega oddelka. Navdih za snovanje so črpali v sodobnem skandinavskem minimalizmu.

Preberi več

Steklarna Hrastnik vstopa v nov investicijski cikel

Steklarna Hrastnik napoveduje večje investicije v proizvodnjo s ciljem nadaljnjega razvoja, širitve in rasti. Prvi korak k temu cilju je 4,2 milijonska investicija v okrepitev embalažnega programa. Zato bodo predvidoma do pomladi 2018 preoblikovali proizvodno enoto razsvetljavnega stekla v proizvodno enoto embalažnega stekla. S tem postopno ukinjajo proizvodnjo razsvetljavnega stekla, programu embalažnega stekla pa dajejo možnosti za nadaljnji razvoj. Vsem zaposlenim iz proizvodne enote razsvetljavnega stekla bodo ponudili prezaposlitev znotraj podjetja.


V Steklarni Hrastnik bodo investirali 4,2 milijona evrov v nakup novega proizvodnega stroja za embalažno steklo (IS-stroj) in v premestitev obstoječega stroja  v Vitrum. S tem bodo  v novem investicijskem ciklu dosegli povečanje izkoristka peči za 25 ton na dan. To pa je le začetek, ob pridobitvi potrebnih dovoljenj, načrtujejo v prihodnjih letih še dodatno povečanje zmogljivosti v Hrastniku. Njihov končni cilj je  povečanje zmogljivosti peči   za 200 ton na dan, kar bo ustvarilo tudi 150 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

 
»Ukinitev programa razsvetljavnega stekla je naša priložnost za širjenje programa embalažnega stekla,« je poudaril Andrej Božič, predsednik divizije stekla. Povpraševanje na trgu razsvetljavnega stekla se je namreč od začetka krize leta 2008 močno zmanjšalo, zlasti na račun vse večjega uveljavljanja LED-svetil. Poleg tega se je Steklarna Hrastnik na tem trgu soočala z ostro cenovno konkurenco, ki jo spodbujajo poceni izdelki s kitajskega trga.


Božič je še poudaril, da so v steklarni v razvoj enote razsvetljavnega stekla v zadnjih osmih letih investirali 2,8 milijonov evrov, a z rezultati niso zadovoljni: »Intenzivno smo iskali načine za dvig donosnosti in povečanje obsega poslovanja. Tudi sodelovanje z znanimi oblikovalci ni izpolnilo pričakovanj, ki bi ekonomsko upravičili nadaljnji obstoj programa.« V letu 2018 bi morala Steklarna Hrastnik v obnovo peči investirati vsaj dodatnih 2,5 milijonov evrov, kar bi bila previsoka naložba za program, ki ni dobičkonosen.

 

Ker se v Steklarni Hrastnik zavedajo pomena steklarne za zaposlene, ki pretežno izhajajo iz Hrastnika in okoliških občin, so iskali način, kako optimizirati proizvodnjo in hkrati obdržati vse zaposlene. In to jim bo z načrtovanim prestrukturiranjem proizvodnje uspelo. Vsem zaposlenim iz proizvodne enote razsvetljavnega stekla bodo ponudili prezaposlitev znotraj podjetja. »Ponudili jim bomo pogoje zaposlitve, ki bodo primerljivi s trenutnimi, če ne boljši,« je dejal generalni direktor Peter Čas in ob tem zagotovil: »Prehod na nova delovna mesta bo postopen in zaposlenim prijazen. Nič se ne bo zgodilo čez noč. Zaposleni se bodo predhodno vključili v mentorski sistem, v okviru katerega se bodo seznanili z novimi proizvodnimi tehnologijami, priučili novih zadolžitev ter tako lažje prevzeli nova delovna mesta.«

 

Trg steklene embalaže v vzponu
Nasprotno pa se je na trgu specialne steklene embalaže ter parfumske in kozmetične embalaže pokazala priložnost za širitev, saj se je povpraševanje v zadnjih letih konstantno povečevalo. Porast povpraševanja je bila izjemna zlasti v letošnjem letu. »Odločili smo se, da bomo ukrepali zdaj, ko se je na trgu specialne steklene ter parfumske in kozmetične embalaže pokazala odlična priložnost za širitev,« je povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Steklarna Hrastnik je sicer v segment kozmetične in parfumske embalaže vstopila pred dvema letoma.


Načrtujejo 30-odstotno rast v programu embalažnega stekla
V enoti embalažnega stekla trenutno ni prostora za integracijo strojev, naprav in logistiko, ki so potrebni za povečanje kapacitet, proizvodni prostori razsvetljavnega stekla pa bodo ponudili prav to. V steklarni načrtujejo rast embalažnega programa za več kot 30 odstotkov. Kot že omenjeno, novi investicijski cikel začenjajo z investicijo v nakup novega proizvodnega stroja (IS-stroj) in  premestitev dodatnega stroja na lokacijo Vitrum. Z reorganizacijo proizvodnje bodo v Steklarni Hrastnik postavili pogoje za optimizacijo proizvodnje, dvig dobičkonosnosti ter nove investicije v prihodnjih letih.

 

Tradicija ročne proizvodnje stekla ostaja
Steklarna Hrastnik bo kljub reorganizaciji ohranila tradicijo ročne proizvodnje stekla. Ročna proizvodnja bo obratovala ob posebnih naročilih, kot so na primer promocijske steklenice ali drugi ekskluzivni steklarski izdelki, ki zahtevajo takšen način dela.

Predsednik vlade na obisku v Steklarni Hrastnik

V okviru dvodnevnega obiska v Zasavju in Posavju, je danes premier Miro Cerar skupaj z ministroma Majcnovo in Počivalškom obiskal tudi Steklarno Hrastnik. Ključna tema pogovorov je bilo poslovanje podjetij v Zasavju in spodbud, ki jih potrebujemo s strani države.


V Steklarni Hrastnik si želimo, tako kot številna druga zasavska podjetja, boljših prometnih povezav, ki bi pomembno vplivale na dvig konkurenčnost. V pogovorih v Steklarni Hrastnik je vodstvo izpostavilo tudi projekt industrijske cone v okolici stare tovarne, izenačitev domačih in tujih investicij glede ugodnosti za investitorje.


Posebno pozornosti pa so namenili spremembam Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki odpravlja vse izjeme po letu 2020, in je v sedanji obliki škodljiva za gospodarstvo. "V Steklarni Hrastnik smo opozorili, da bo za steklarno, kljub zelo dragim sanacijskim ukrepom, uporabi najboljše razpoložljive tehnike, zaradi zgodovinsko pogojenih okoliščin, specifičnosti prostora in stanja praktično nemogoče doseči mejne vrednosti po letu 2020. Zato tudi pričakujemo, da bo uredba upoštevala tudi zahteve industrije,“ je povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Predsednik sindikata Steklarne Hrastnik, Ivan Kovačič je, v okviru obiska, predsedniku vlade predal tudi protestno pismo na temo prilagoditve uredbe hrupa zahtevam Steklarne Hrastnik.

 

SH Obisk vlada-52 

SH Obisk vlada-12 SH Obisk vlada-16 SH Obisk vlada-20

SH Obisk vlada-36 SH Obisk vlada-46 SH Obisk vlada-51

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador