Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Novice

Obiščite nas na sejmu Ambiente

Steklarna Hrastnik se bo letos med 9. in 13. februarjem že tradicionalno  predstavila na sejmu Ambiente 2018 v Frankfurtu. Na sejmu, ki združuje predstavitve novosti in narekuje svetovne trende, bo Steklarna Hrastnik med drugim predstavila dve novosti namiznega programa, in sicer družino izdelkov  Freya in kozarec za pivo Odin. Obe novosti sta rezultat kreativnega dela internega oblikovalskega oddelka. Navdih za snovanje so črpali v sodobnem skandinavskem minimalizmu.

Preberi več

Steklarna Hrastnik vstopa v nov investicijski cikel

Steklarna Hrastnik napoveduje večje investicije v proizvodnjo s ciljem nadaljnjega razvoja, širitve in rasti. Prvi korak k temu cilju je 4,2 milijonska investicija v okrepitev embalažnega programa. Zato bodo predvidoma do pomladi 2018 preoblikovali proizvodno enoto razsvetljavnega stekla v proizvodno enoto embalažnega stekla. S tem postopno ukinjajo proizvodnjo razsvetljavnega stekla, programu embalažnega stekla pa dajejo možnosti za nadaljnji razvoj. Vsem zaposlenim iz proizvodne enote razsvetljavnega stekla bodo ponudili prezaposlitev znotraj podjetja.


V Steklarni Hrastnik bodo investirali 4,2 milijona evrov v nakup novega proizvodnega stroja za embalažno steklo (IS-stroj) in v premestitev obstoječega stroja  v Vitrum. S tem bodo  v novem investicijskem ciklu dosegli povečanje izkoristka peči za 25 ton na dan. To pa je le začetek, ob pridobitvi potrebnih dovoljenj, načrtujejo v prihodnjih letih še dodatno povečanje zmogljivosti v Hrastniku. Njihov končni cilj je  povečanje zmogljivosti peči   za 200 ton na dan, kar bo ustvarilo tudi 150 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

 
»Ukinitev programa razsvetljavnega stekla je naša priložnost za širjenje programa embalažnega stekla,« je poudaril Andrej Božič, predsednik divizije stekla. Povpraševanje na trgu razsvetljavnega stekla se je namreč od začetka krize leta 2008 močno zmanjšalo, zlasti na račun vse večjega uveljavljanja LED-svetil. Poleg tega se je Steklarna Hrastnik na tem trgu soočala z ostro cenovno konkurenco, ki jo spodbujajo poceni izdelki s kitajskega trga.


Božič je še poudaril, da so v steklarni v razvoj enote razsvetljavnega stekla v zadnjih osmih letih investirali 2,8 milijonov evrov, a z rezultati niso zadovoljni: »Intenzivno smo iskali načine za dvig donosnosti in povečanje obsega poslovanja. Tudi sodelovanje z znanimi oblikovalci ni izpolnilo pričakovanj, ki bi ekonomsko upravičili nadaljnji obstoj programa.« V letu 2018 bi morala Steklarna Hrastnik v obnovo peči investirati vsaj dodatnih 2,5 milijonov evrov, kar bi bila previsoka naložba za program, ki ni dobičkonosen.

 

Ker se v Steklarni Hrastnik zavedajo pomena steklarne za zaposlene, ki pretežno izhajajo iz Hrastnika in okoliških občin, so iskali način, kako optimizirati proizvodnjo in hkrati obdržati vse zaposlene. In to jim bo z načrtovanim prestrukturiranjem proizvodnje uspelo. Vsem zaposlenim iz proizvodne enote razsvetljavnega stekla bodo ponudili prezaposlitev znotraj podjetja. »Ponudili jim bomo pogoje zaposlitve, ki bodo primerljivi s trenutnimi, če ne boljši,« je dejal generalni direktor Peter Čas in ob tem zagotovil: »Prehod na nova delovna mesta bo postopen in zaposlenim prijazen. Nič se ne bo zgodilo čez noč. Zaposleni se bodo predhodno vključili v mentorski sistem, v okviru katerega se bodo seznanili z novimi proizvodnimi tehnologijami, priučili novih zadolžitev ter tako lažje prevzeli nova delovna mesta.«

 

Trg steklene embalaže v vzponu
Nasprotno pa se je na trgu specialne steklene embalaže ter parfumske in kozmetične embalaže pokazala priložnost za širitev, saj se je povpraševanje v zadnjih letih konstantno povečevalo. Porast povpraševanja je bila izjemna zlasti v letošnjem letu. »Odločili smo se, da bomo ukrepali zdaj, ko se je na trgu specialne steklene ter parfumske in kozmetične embalaže pokazala odlična priložnost za širitev,« je povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Steklarna Hrastnik je sicer v segment kozmetične in parfumske embalaže vstopila pred dvema letoma.


Načrtujejo 30-odstotno rast v programu embalažnega stekla
V enoti embalažnega stekla trenutno ni prostora za integracijo strojev, naprav in logistiko, ki so potrebni za povečanje kapacitet, proizvodni prostori razsvetljavnega stekla pa bodo ponudili prav to. V steklarni načrtujejo rast embalažnega programa za več kot 30 odstotkov. Kot že omenjeno, novi investicijski cikel začenjajo z investicijo v nakup novega proizvodnega stroja (IS-stroj) in  premestitev dodatnega stroja na lokacijo Vitrum. Z reorganizacijo proizvodnje bodo v Steklarni Hrastnik postavili pogoje za optimizacijo proizvodnje, dvig dobičkonosnosti ter nove investicije v prihodnjih letih.

 

Tradicija ročne proizvodnje stekla ostaja
Steklarna Hrastnik bo kljub reorganizaciji ohranila tradicijo ročne proizvodnje stekla. Ročna proizvodnja bo obratovala ob posebnih naročilih, kot so na primer promocijske steklenice ali drugi ekskluzivni steklarski izdelki, ki zahtevajo takšen način dela.

Predsednik vlade na obisku v Steklarni Hrastnik

V okviru dvodnevnega obiska v Zasavju in Posavju, je danes premier Miro Cerar skupaj z ministroma Majcnovo in Počivalškom obiskal tudi Steklarno Hrastnik. Ključna tema pogovorov je bilo poslovanje podjetij v Zasavju in spodbud, ki jih potrebujemo s strani države.


V Steklarni Hrastnik si želimo, tako kot številna druga zasavska podjetja, boljših prometnih povezav, ki bi pomembno vplivale na dvig konkurenčnost. V pogovorih v Steklarni Hrastnik je vodstvo izpostavilo tudi projekt industrijske cone v okolici stare tovarne, izenačitev domačih in tujih investicij glede ugodnosti za investitorje.


Posebno pozornosti pa so namenili spremembam Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki odpravlja vse izjeme po letu 2020, in je v sedanji obliki škodljiva za gospodarstvo. "V Steklarni Hrastnik smo opozorili, da bo za steklarno, kljub zelo dragim sanacijskim ukrepom, uporabi najboljše razpoložljive tehnike, zaradi zgodovinsko pogojenih okoliščin, specifičnosti prostora in stanja praktično nemogoče doseči mejne vrednosti po letu 2020. Zato tudi pričakujemo, da bo uredba upoštevala tudi zahteve industrije,“ je povedal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Predsednik sindikata Steklarne Hrastnik, Ivan Kovačič je, v okviru obiska, predsedniku vlade predal tudi protestno pismo na temo prilagoditve uredbe hrupa zahtevam Steklarne Hrastnik.

 

SH Obisk vlada-52 

SH Obisk vlada-12 SH Obisk vlada-16 SH Obisk vlada-20

SH Obisk vlada-36 SH Obisk vlada-46 SH Obisk vlada-51

Prenos dobrih internih praks na področju inovacij

V začetku tega tedna so nas na delovnem obisku obiskali predstavniki podjetja Talum. Predsednik uprave podjetja Talum je 50 sodelavcev, ki so v tem letu v njihovem podjetju oddali več kot 6 internih inovacij oziroma predlogov za izboljšave, nagradil z obiskom naše steklarne. Na prijetnem srečanju sta Andrej Božič, predsednik Divizije stekla in Enes Rakovič, direktor proizvodnje, predstavila Steklarno Hrastnik, našo dobro prakso na področju internih inovacij, popeljali pa smo jih tudi na ogled tovarne ter jim približali čudoviti svet stekla.


Enes Rakovič, direktor proizvodnje: »Beseda je tekla tudi o večjem povezovanju obeh podjetij na področju inovacij ter bodočega sodelovanja. Prihodnost inovativnega sodelovanja je vsekakor blizu in povsem realna. Konec oktobra je bila skupina naših izmenskih vodij in tehnologov tudi na obisku v Talumu, kjer so nam približali dejavnost podjetja, ki je mnogo več od srebrne kovine, kot pravijo v Talumu.«

 

Kolaž Talum 2017

Danah Zohar na obisku v Steklarni Hrastnik

Danah Zohar je ena vodilnih mislecev našega časa, ki se te dni na povabilo BB Consultinga mudi v Sloveniji, je danes obiskala tudi Steklarno Hrastnik. Steklarna namreč predstavlja odličen primer, ki združuje oz. prikazuje njena učenja, pogled, znanje, vizijo o vodenju podjetij v praksi. Za prenos njenih učenj v prakso sta v Steklarni Hrastnik  poskrbela Andrej Božič nekdanji generalni direktor steklarne, ki danes v funkciji predsednika divizije stekla skrbi za strateški razvoj steklarne in Ksenija Špiler Božič, ki je postavila kadrovsko strategijo in skrbi za razvoj ključnih kadrov, s timom. S skupnim delom sta Steklarno popeljala iz negativnih rezultatov in tako obvarovala delovna mesta in  postavila temelje za nadaljnji razvoj ter rast Steklarne Hrastnik.


Danah Zohar je v Steklarni Hrastnik izvedla tudi kratko predavanje za zaposlene na temo Kvantnega voditeljstva s ciljem razumeti, zakaj stari modeli vodenja niso več dovolj oziroma ne delujejo. V okviru predavanj je tako zaposlenim predstavila osnove kvantnih principov pri vodenju, 12 načel, ki opredeljujejo osebo ali organizacijo z visoko stopnjo duhovne inteligentnosti, načine motiviranja ali kako se zgodi sprememba ter pomen piramide sprememb in nosilcev le teh.


V Sloveniji se bo Danah Zohar srečala tudi z različnimi deležniki iz gospodarstva in javne uprave ter z njimi spregovorila o pomenu novih pristopov k voditeljstvu.


O Danah Zohar
Danah Zohar je ena od vodilnih mislecev na področju voditeljstva in karizmatična borka za boljši svet kot jo je poimenovala Manca Košir. Njeno poslanstvo je pomagati kreirati družbo prihodnosti na trajnostnih načelih skozi razvoj voditeljstva, namena in motivacije. Na MIT (Massachusetts Institute of Technology) je študirala fiziko in filozofijo ter končala podiplomski študij filozofije, religije in psihologije na Univerzi Harvard. Trenutno je gostujoča profesorica Kvantne filozofije na Visoki šoli za management na Univerzi v Guizhou na Kitajskem. Na mednarodnih konferencah redno predava o voditeljstvu in dela z vodilnimi timi v različnih korporacijah. Med njenimi strankami so Volvo, Coca Cola, McKinsey, Astra Pharmaceutical, Marks & Spencer, Motorola in mnoge druge. Njena predavanja so del programa tudi na konferencah, ki jih organizira UNESCO, the European Cultural Foundation, the Davos World Economic Forum in mnoge druge nacionalne in mednarodne organizacije. Je avtorica in soavtorica številnih knjižnih uspešnic. Med njimi sta dve prevedeni tudi v slovenščino, in sicer Duhovna inteligenca in Duhovni kapital The Financial Times Prantice Hall book jo je leta 2002 uvrstil med “eno izmed stotih najboljših poslovnih umov«.

 

Slika2

Slika1 Slika3

 

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador