Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Ekipa Steklarne Hrastnik dosega odlične rezultate

Čisti dobiček iz poslovanja se je lani povečal za skoraj petino na 7,8 milijona evrov

 

Steklarna Hrastnik nadaljuje trend rasti poslovanja, saj je lani ustvarila 60,5 milijonov skupnih prihodkov, 5 odstotkov več kot leto poprej. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je znašal 14,1 milijona evrov in je bil za 12 odstotkov višji, dobiček pred davki pa je znašal 8,8 milijona evrov in je bil v primerjavi z letom prej višji za 14 odstotkov. Čisti dobiček iz poslovanja se je povečal za 18 odstotkov na 7,8 milijona evrov.


Eden od pomembnih kazalnikov rasti je tudi EBITDA marža, ki je znašala 23,7 odstotkov in je bila 9 odstoktov višja kot lani. Gre za merilo poslovne uspešnosti, ki v odstotkih pokaže, koliko je podjetju uspelo obdržati potem, ko se od ustvarjenih poslovnih prihodkov odštejejo poslovni odhodki zmanjšani za amortizacijo.


“Steklarna Hrastnik je tudi v lanskem letu dosegla odlične rezultate kljub temu, da so se povišali stroški električne energije in plina za 15 odstotkov glede na preteklo leto, za skoraj desetino pa tudi mesečni strošek dela na zaposlenega, ki je lani znašal 2.077 evrov. Kar za 13 odstotkov pa se je povišala tudi dodana vrednost na zaposlenega, ki je znašala 46.683 evra,” je dejal Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik in dodal: “Odlični rezultati poslovanja so zagotovo tudi posledica vseh izobraževanj zaposlenih. Za eksterna izobraževanja smo lani namenili v povprečju skoraj 500 evrov na zaposlenega, kar je 33 odstotkov več kot leto prej.”


Trend rasti se tako nadaljuje tudi v letošnjem prvem trimesečju, ko bo Steklarna Hrastnik ustvarila predvidoma 16,2 milijona evrov oziroma 8 odstotkov prihodkov več kot v enakem obdobju lani. V podjetju ocenjujejo, da bo dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) znašal 4 milijone evrov in bo v primerjavi s prvim kvartalom lani višji za 19 odstotkov. Dobiček pred davki bo predvidoma znašal 2,6 milijona evrov in bo v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 21 odstotkov.  


EBITDA marža bo po ocenah vodstva Steklarne Hrastnik znašala 25,5 odstotkov, kar je za 14 odstotkov več kot enakem obdobju lani, dodana vrednost na zaposlenega v tem obdobju pa se bo povišala za petino, na 53.470 evrov preračunano na letno raven. Hkrati s tem se bo v primerjavi z lanskim prvim trimesečjem povišal tudi mesečni strošek dela na zaposlenega, in sicer za 11 odstotkov, tako da bo znašal 2.264 evrov.


“Na področju prodaje smo razširili mrežo na ključnih tržiščih, in sicer v Franciji, Veliki Britaniji in ZDA, kjer smo preko lastnih prodajnih pisarn utrdili odnose z lastniki blagovnih znamk. Prav tako smo ponosni na uspeh in odličen odziv trga na naši lastni kolekciji embalažnega stekla HighGlass parfumes in HighGlass spirits,” je o ključnih prodajnih aktivnostih Steklarne Hrastnik v minulih mesecih povedal Peter Čas.  


Generalni direktor Steklarne Hrastnik je sicer prepričan, da bo prehod v digitalizacijo, robotizacijo in avtomatizacijo proizvodnih procesov omogočil doseganje še ambicioznejših ciljev. “V letu 2018 smo v investicije namenili skupaj 9,2 milijona evrov, skoraj dvakrat toliko kot v letu 2017, investirali pa smo predvsem v avtomatizacijo, digitalizacijo in robotizacijo. Z mednarodnim podjetjem Siemens smo pripravili strategijo prehoda v industrijo 4.0, ki jo po fazah že aktivno izvajamo. S tem povezana so tudi izobraževanja zaposlenih, ki se bodo tudi letos usposabljali v kompetenčnem centru pametna tovarna,” je o aktivnostih prehajanja v industrijo 4.0, ki za Steklarno Hrastnik letos predstavlja ključno investicijo, povedal generalni direktor Peter Čas.

 

Embalažni program parfumi Kenai

Embalažni program Alaska Namizno steklo Polaris

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador