Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Izjemni poslovni rezultati Steklarne Hrastnik v prvem polletju leta 2017

Steklarna Hrastnik nadaljuje s trendom rasti poslovanja in dobičkonosnosti. V prvem polletju letošnjega leta so ustvarili 30,1 milijon evrov celotnih prihodkov, kar znaša 6 odstotkov več kot v enakem obdobju v 2016. Tudi dobiček iz  poslovanja pred davki in dodana vrednost na zaposlenega sta se povečala v primerjavi z enakim obdobjem lani, dobiček je znašal 5,1 milijona evrov, kar je za 19 odstotkov več, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala 44.104 evrov, kar je za 9 odstotkov več.

V prvem polletju letošnjega leta so v Steklarni Hrastnik ustvarili za pol več celotnih prihodkov kot v enakem obdobju leta 2009 in za več kot enkrat dvignili dodano vrednost na zaposlenega. Uspešno poslovanje je rezultat naložb v dvig kompetenc zaposlenih in proizvodnjo, ki so bile izvedene v zadnjih sedmih letih.


»Pomembno je, da smo dosegli pozitivno poslovanje v vseh treh poslovnih enotah, tudi s povečanjem odstotka prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Slednje dokazuje, da je bila poslovna strategija, ki jo je zasledovala Steklarna Hrastnik zadnjih sedem let glede naložb v proizvodnjo in zaposlene ter vstopi na nove trge in segmente pravilna. S tem smo dosegli ne le odlične poslovne rezultate, ampak smo vplivali tudi na optimizacijo stroškov,« je na predstavitvi rezultatov poudaril dosedanji generalni direktor Steklarne Hrastnik Andrej Božič in dodal: »Tudi v prvi polovici letošnjega leta smo vložili skoraj 1,6 milijona evrov v izboljšanje delovnih pogojev in kakovosti naše proizvodnje. Vlaganja so bila usmerjena v avtomatizacijo proizvodnje, ergonomsko ureditev delovnih mest v proizvodnji in izobraževanje zaposlenih v proizvodnji o pravilnem načinu dela.«


Peter Čas, ki s 1. avgustom prevzema operativno vodenje Steklarne Hrastnik, je povedal, da bo tudi v prihodnje podjetje usmerjeno v nišni segment najvišje kakovosti. Sledenje bo dosegel z nadaljnjimi intenzivnimi vlaganji v ključna področja poslovanja. In sicer v izobraževanje zaposlenih in izboljšanje delovnih pogojev, nadgradnjo učinkovitosti proizvodnje, v katero vključuje tudi operativno odličnost, ter utrditev tržen pozicije. »Povečevali bomo tržni delež med lastniki blagovnih znamk in ključnimi distributerji. Nove priložnosti bomo iskali predvsem, na že v preteklosti zastavljenih ključnih tržiščih in le ta so - Anglija, Irska, Francija, Italija, Poljska, Skandinavija, Rusija in Bližnji Vzhod,« je še povedal Peter Čas, novi generalni direktor Steklarne Hrastnik.


Andrej Božič, ki z začetkom avgusta prevzema funkcijo svetovalca lastnika za strateški razvoj Steklarne Hrastnik, je ob prevzemu nove funkcije povedal, da že potekajo številne aktivnosti na področju prihodnjega strateškega razvoja steklarne. Prvi izziv je zagotovo ustanovitev holdinga, ki bo steklarni omogočil rast tako preko povezav kot prevzemov v panogi. Trenutno s partnerji razmišljajo o različnih konceptih. Postavili so pa tudi časovnico, na osnovi katere bodo v zadnjem četrtletju letošnjega leta sprejeli ključne odločitve glede možne ustanovitve holdinga.

 

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador