Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Rast prihodkov od prodaje in dobička

Steklarna Hrastnik je po investicijsko intenzivnem obdobju v letu 2015 izkoristila povečane proizvodne kapacitete in ustvarila 55,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar znaša 16 odstotkov več kot v letu 2014, in 40 odstotkov več kot v letu 2009. Ob tem je Steklarna Hrastnik zaključila preteklo leto s 7,1 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja, kar znaša 61 odstotkov več kot v letu 2014.


Dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki (EBIT) je višji za 48 odstotkov v primerjavi z letom 2014 in znaša 7,7 milijonov evrov. Ob tem pa spomnimo na to, da je Steklarna Hrastnik še leta 2009 poslovala s 5,3 milijonsko izgubo. Poleg koriščenja povečanih kapacitet je na odlične poslovne rezultate vplivala donosnost prodaje, vlaganje v zaposlene, uspešno obvladovanje stroškov ter prilagodljivost steklarne. »Zavedamo se, da na svetovne in evropske politično-gospodarske trende nimamo vpliva. A znamo se hitro prilagajati razmeram na svetovnem trgu. Ta naša prednost se kaže preko vstopov na nove, za nas ne-tradicionalne trge. Tako smo v lanskem letu dosegli odlične poslovne rezultate kljub zaostrenim gospodarskim razmeram in povečanju cenovne konkurence,« je pojasnil generalni direktor Steklarne Hrastnik, Andrej Božič. Ravno zaradi prilagodljivosti trgu je steklarna v lanskem letu investirala v nov stroj za dekoracijo in IS stroj za proizvodnjo specialne in parfumske embalaže. »Z doseženimi poslovnimi rezultati smo še dodatno okrepili našo finančno stabilnost, kar nam v letošnjem letu omogoča nove investicije v proizvodnjo v višini 9,5 milijonov evrov,«  je še dodal Andrej Božič.

Povečanje donosnosti prodaje in vstop v nove prodajne segmente
V segmentu visoko kakovostne specialne steklene embalaže je steklarna v lanskem letu izkoristila povečane proizvodne kapacitete in s tem dodatno utrdila svojo pozicijo v tem segmentu – dosegli so 36 odstotno rast prihodkov in 54 odstotno povečanje donosnosti z novimi razvojnimi projekti, s povečanjem prodaje lastne blagovne znamke HighGlass in prodaje obstoječim kupcem. Na področju namiznega stekla so za 1,5 krat povečali število maloprodajnih verig s katerimi sodelujejo tako v Sloveniji kot v tujini. Na področju razsvetljavnega stekla pa so se za 42 odstotkov povečali čisti prihodki iz naslova izdelave unikatnih svetil, ki hkrati prinašajo višjo dodano vrednost. Ob koncu lanskega leta pa Steklarna Hrastnik nastopa na trgu tudi pod novo blagovno znamko Hrastnik1860, ki združuje vrednote hrastniških steklarjev - čistost, strast in kakovost.

Naložba v izobraževanje zaposleni se obrestuje
Z neprestanim vlaganjem v znanje in izobraževanja s področja strokovnih kompetenc in komunikacije ter s skrbijo za motiviranost in zavzetost zaposlenih vplivajo na doseganje odličnih rezultatov. Steklarna Hrastnik je v lanskem letu vložila nekaj več kot pol milijona evrov v izobraževanje. Z utečenim programom internih inovacij pa še dodatno spodbuja inovativno razmišljanje. »Ključni dejavnik našega uspeha ostaja močna, učinkovita in zelo povezana ekipa sodelavcev, ki išče rešitve za izzive sedanjosti in izzive, ki bodo nastali jutri,« poudarja Andrej Božič. Dodana vrednost na zaposlenega se je v letu 2015 zvišala za 14 odstotkov na 38.584 evra. V poslovni enoti specialne steklene embalaže je bila še višja, znašala je 68.436 evra. Kljub povečanem obsegu dela v letu 2015 ostaja število poškodb pri delu še vedno za tretjino nižjo kot v letu 2009.

 

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador