Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Skrb za zunanji zrak v Steklarni Hrastnik

V sedmih letih 90 odstotkov manj prašnih delcev

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik. Odlok je prvi od sedmih, ki jih Slovenija potrebuje za omejitev mejnih vrednosti grobih delcev PM10 v zraku kot posledice erozije zemlje, resuspenzije s cest in izpustov iz industrijskih objektov. Odlok naj bi sistemsko uredil zmanjševanje emisij in vsebuje več kot 40 ukrepov, razvrščenih v tri stebre, in sicer ukrepe na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ukrepe na področju prometa in ukrepe na drugih področjih, kamor sodi tudi industrija. Sprejet naj bi bil predvidoma do konca leta, pri njegovi pripravi pa je aktivno sodelovala tudi Steklarna Hrastnik s svojim znanjem in izkušnjami.

K zmanjševanju onesnaženosti zraka z delci smo zavezani vsi – tako prebivalci z individualnimi kurišči in prometom kot največjim segmentom onesnaževanja, ki prispeva kar polovico vseh delcev v zasavski zrak, kot tudi industrija.

Steklarna Hrastnik se je zavedala, da bo brez posodobitev proizvodnje, ki bodo hkrati prispevale k trajnostnemu razvoju podjetja, težko konkurenčna. V zadnjih desetih letih je zato intenzivno vlagala v posodabljanje tehnologije in pri tem vedno upoštevala najvišje okoljske standarde in predpise. Zaradi dodatnih ukrepov, ki jih prinaša prej omenjeni odlok, v Steklarni Hrastnik predvidevajo še dodatne investicije v vrednosti 50 tisoč evrov, predvsem za uveljavitev sistema ravnanja z okoljem.

V letu 2005 je linija embalažnega stekla dobila povsem novo tovarno, zgrajeno skladno z veljavnimi evropskimi dokumenti BREF, ki vsebujejo smernice in priporočila za izbor najboljših obstoječih tehnologij za steklarsko industrijo. Nova embalažna steklarska peč je dobila elektrofilter za čiščenje odpadnih plinov s 95- do 99-odstotnim zadrževanjem prahu. Prednosti elektrofiltrov so v tem, da omogočajo visoko stopnjo odpraševanja, učinkovito obratovanje pri visokih temperaturah, so neobčutljivi na spremembe količine prahu v plinih, stroški vzdrževanja in porabe energije pa so nizki. Na lokaciji, kjer se proizvaja namizno steklo, je nameščen vrečast filter, ki izpuste iz štirih steklarskih peči znižuje na zgolj četrtino vrednosti, kot jo določa okoljevarstveno oziroma dovoljenje IPPC.

Za zmanjševanje prašnih delcev pri proizvodnji stekla je steklarna uvedla tudi naslednje ukrepe: skladiščni prostori, stroji in transportni trakovi so zatesnjeni in opremljeni z ustreznimi filtri, zmes za pripravo stekla se vlaži, vse vozne površine podjetja pa so utrjene tako, da se v največji možni meri preprečuje prašenje.

Vse te aktivnosti so skupaj s stalnim nadzorom nad emisijami v desetih letih prinesle kar do 90-odstotno znižanje prašnih delcev, ki jih steklarna s svojim obratovanjem izpusti v zrak.

Ena izmed večjih investicij tega hrastniškega podjetja s 152-letno tradicijo v zadnjih sedmih letih pa je izgradnja nove talilne peči za namizno steklo. Vrednost naložbe je ocenjena na 7 milijonov evrov, njen zaključek pa je predviden v februarju leta 2013. Peč bo zasnovana kot 'oxy-fuel' peč, kjer se z gorenjem zemeljskega plina v prisotnosti skoraj čistega kisika dosega boljša poraba energije, lažje se nadzira gorenje v peči in s tem temperatura vzdolž peči, kar izboljšuje kakovost stekla in povečuje kapaciteto peči. Nova peč bo še dodatno zmanjšala vplive na okolje, saj bodo vrednosti polutantov do petkrat nižje od dosedanjih, z ekstremno nizko vsebnostjo dušikovih oksidov in prahu.

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador