Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Steklarna Hrastnik z 1,35 milijona evrov čistega dobička

Skupina Steklarna Hrastnik je v letu 2012 nadaljevala z dobrim poslovanjem. Ustvarila je skoraj 51,36 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 3 odstotke več kot v letu 2011 in kar 30 odstotkov več kot leta 2009, ko je skupina poslovala še s 5 milijonov evrov izgube. Poslovni izid skupine iz rednega poslovanja je bil letos pozitiven in je znašal 1,74 milijona evrov, medtem ko je lani dosegel 375.000 evrov izgube. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je znašal 6,86 milijona evrov (4,88 milijona evrov v letu 2011), konsolidiran čisti poslovni izid po davkih pa +1,35 milijona evrov (0,75 milijona evrov v letu 2011).

Trend rasti dodane vrednosti na zaposlenega se je nadaljeval tudi lani, in sicer je dodana vrednost na zaposlenega v letu 2012 znašala 29.133 evrov oziroma 4 odstotke več kot leto prej in kar 54 odstotkov več kot leta 2009.

"Kljub močni globalni konkurenci ter pritiskom na znižanje cen in podaljševanje plačilnih rokov smo izboljšali poslovanje. Cene naših izdelkov smo uspeli dvigniti kar za 7 odstotkov, celoten prihodek pa za 2 odstotka," je dejal generalni direktor Steklarne Hrastnik, d. o. o., Andrej Božič. "Ta izjemni preskok v poslovanju nam je uspel z novimi produkti in načini trženja, z razvojem tehnologije, s spremenjeno kadrovsko strategijo in z investicijami v sodobno proizvodno opremo, s katero je Steklarna Hrastnik sposobna proizvesti eno najbolj čistih stekel na svetu," je poudaril Božič. Andrej Božič Steklarno Hrastnik vodi od začetka leta 2010.

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador