Hrastnik Glassworks

Web store sign

KOC

 

 y1f1l1 

KOC TOVARNE PRIHODNOSTI 2017-2019

EU SKLAD RS MDDSZIEM JSRIIPSRS

 

V četrti industrijski revoluciji bo središče proizvodnje t.i. Pametna tovarna. V njej bodo uporabljene tehnologije, ki izhajajo iz informacijske, komunikacijske in strojniške tehnologije. Z njimi bo mogoče voditi in optimizirati zelo zapletene procese. Podlaga vsega bodo kibernetsko-fizični sistemi, pri čemer fizični pomeni izdelek, kibernetski pa, da bo izdelek povezan z drugimi izdelki in spletom ter bo aktivno vplival na proizvodni proces.

 

Pametne tovarne predstavljajo temelj konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva ter omogočajo tehnološki napredek. Pri doseganju omenjenega pa so izpostavljene različnim izzivom:

 • Ustvarjanje pametnih izdelkov, postopkov, strojev in procesov
 • Krajšanje časa od zaznane potrebe na trgu (pri kupcih) do realizacije produkta oz. rešitve
 • Razvoj tehnologije z elementi digitalizacije, inovativnimi proizvodnimi, procesnimi in organizacijskimi rešitvami vitke proizvodnje
 • Hitrejša, bolj učinkovita in manj potratna proizvodnja (manj izgub v procesih, bolje uporabljeni in upravljani resursi) – oblikovanje proizvodnih procesov, ki bodo krmiljeni s pametnimi mrežami in pametnimi sistemi; več avtomatiziranih delovnih mest
 • Vzpostavitev celovitega sistema – povezovanje zaposlenega, izdelka in procesa
 • Dvig nivoja digitalizacije in robotizacije
 • Analiza podatkov v realnem času z namenom zajemanja, prenašanja in obdelovanja večjih količin podatkov
 • Bolj zahtevna in boljše plačana delovna mesta, ki v sebi nosijo več znanja, ki se prenaša v razvoj, izdelavo in prodajo izdelkov/rešitev z višjo dodano vrednostjo

 

Uspešno obvladovanje izzivov in čim hitrejše doseganje konkurenčnosti predstavljata izhodišče za izvajanje projekta Kompetenčni center Tovarne prihodnosti 2017-2019.

 

Vodilni partner v konzorciju Tovarn prihodnosti je Steklarna Hrastnik d.o.o., ki je s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobila omenjeni projekt in sredstva zanj. Več na www.eu-skladi.si.

 

Konzorcij vključuje še 16 podjetij sorodnih panog in kadrovskega partnerja Energos d.o.o., v projekt pa je bilo v vlogi podizvajalca pri oblikovanju kompetenčnega modela vključeno tudi podjetje HRM d.o.o.

 

Namen projekta je izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti, spodbujanje povezovanja, mreženja ter prenosa dobrih praks med podjetji ter ozaveščanje vključenih o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju.

 

V projekt so vključena naslednja podjetja:

 • STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.
 • ENERGOS d.o.o.
 • ANALITICA d.o.o.
 • ATech d.o.o.
 • Gostol TST d.d.
 • HYB d.o.o.
 • XLAB d.o.o.
 • ELGOLINE d.o.o.
 • TEVEL d.o.o.
 • INTEC TIV d.o.o.
 • ProPlace d.o.o.
 • SUMIDA SLOVENIJA, d.o.o.
 • FBS ELEKTRONIK d.o.o.
 • KOPS PRO d.o.o.
 • GDB d.o.o.
 • CONTAINER d.o.o.
 • HOBOTNICA, d.o.o., Kranj
 • Visionect d.o.o.
DPPpolniAng

FAMILY FRIENDLY COMPANY

In November 2011, Steklarna Hrastnik  was proud to receive the basic Family Friendly Company Certificate.

zaposleni

STAFF DEVELOPMENT

We are well aware of the fact that well-motivated staff, equipped with expert knowledge and..

More

okolje

ENVIRONMENTAL PROTECTION
We place great importance on the protection of the environment.

More

nagrade

OUR AWARDS

 

Steklarna Hrastnik was a finalist at the 2012 Zlata Nit pageant in the Big Companies category, and received... 

CertifikatAAANaslovna ang

OUR CERTIFICATES

 

Ambiente International Fair was granted the Ethical Style Guide certificate to Steklarna Hrastnik.

MORE