Hrastnik Glassworks

Web store sign

EBOTTLE

 

 y1f1l1 

eBOTTLE

Podatki o projektu

Naziv projekta: eBOTTLE – Pametno multikomponentno embalažno steklo
Opis projekta:

Pametno multikomponentno embalažno steklo v končni obliki predstavlja izboljšan izdelek iz visokokvalitetnega stekla, ki ga sestavlja posebej razvita steklena embalaža z integrirano elektronsko komponento katera embalaži omogoča nove funkcionalnosti. Sama integracija elektronske komponente predstavlja izziv na področju trajnostnih kompozitov, kjer je inovativno predvsem spajanje stekla in elektronskih komponent z uporabo različnih lepil katerih gradnik je biomasa in/ali spojine, ki so pridobljene iz biomase. Drug izziv je na fokusnem področju napredne embalaže in predstavlja samo elektronsko komponento, ki bo integrirana v embalažo in bo omogočala različne nove funkcionalnosti, kot npr. možnosti povezave z uporabnikom preko pametnega telefonom, personalizacijo, informiranje uporabnikov, večjo varnost, spremljanja poti produktov, meritve stanja in podobno. Razvoj tovrstne napredne embalaža se močno povezuje s horizontalo IKT na področju digitalizacije, analize življenjskega cikla (LCA), interneta stvari in storitev, digitalnih poslovnih modelov, digitalnega marketinga, uporabe tehnologije »blockchain«, itd. Z uporabo zalednih IKT storitev je tako možno sledenje izdelkom in s tem njihova re-uporabo, ki jo na drugi strani omogoča prav integracija e-komponente, saj se zaradi umestitve v steklo lahko nepoškodovana vrne nazaj k izvoru. Gre torej za koncept ekološkega oblikovanja, ki bo vpeljan v vse faze razvoja, proizvodnje, distribucije in rabe izdelka. Razvoj izdelka kot tudi sam izdelek v končni obliki bo zahteval in spodbujal medsektorsko povezovanje, razvoj naprednih rešitev in inovacij, ki temeljijo na kombinaciji različnih materialov in uporabi naprednih storitev interneta. Končni produkt pametnega embalažnega stekla ustvarja most med izdelkom in internetom ter uporabniku prinaša novo digitalno izkušnjo. Podjetjem prinaša odprto funkcionalnost za povezovanje in razvoj celovitejših rešitev in skupnih storitev. Proizvodnja kompleksnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom za umestitev v globalne vrednostne verige, prinaša sodelujočim podjetjem tudi krepitev konkurenčnega položaja, njihovo pozicioniranje na novih in obstoječih trgih, pospešuje inovacije, dviguje razvojno ambicioznost in kvaliteto.


Namen projekta pametnega multikomponentne steklene embalaže je razvoj  končnega izdelka napredne embalaže, ki bo sestavljen iz posebne visokokvalitetne steklene embalaže z integriranimi elektronskimi značkami in/ali vgrajenih senzorskimi sistemi, ki bodo embalaži omogočala dodatne funkcionalnosti.  Pri razvoju steklene embalaže bomo oblikovali, načrtovali, razvijali in izdelali novo embalažo, ki bo omogočala in/ali olajšala namestitev e-komponente. Namen je raziskati možnosti, ki jih ponuja razvoj nove oblike embalaže v kombinaciji z uporabo različnih lepil katerih gradnik je biomasa in/ali spojine, ki so pridobljene iz biomase. Nadalje je namen preizkusiti delovanje nameščenih e-komponent in demonstrirati dodatne funkcionalnosti v realnem okolju uporabe. E-komponente v prvi vrsti predstavljajo elektronske značke na osnovi tehnologij radiofrekvenčne identifikacije (radio frequency identification, RFID), komunikacije kratkega dosega (near field communication, NFC) in/ali Bluetooth Low Energy, BLE, ki bodo skupaj z zaledno IKT podporo omogočale možnosti povezave s pametnim telefonom,  spremljanje poti produkta, personalizacijo, informiranje uporabnikov in uporabo novih tržnih instrumentov. Poleg enoznačne identifikacije bo pozornost namenjena tudi vključevanju senzorskih elementov in sistemov za spremljanje stanja.


Osnovni segmenti novih tehnoloških rešitev, ki bodo nastale v okviru projekta eBOTTLE so:


(1)    Razvojna implementacija bio-osnovanih lepil za nameščanje e-komponent
(2)    Izvedba in vgradnja pasivnih in aktivnih elektronskih značk/senzorskih sistemov ter
(3)    Vzpostavitev IKT infrastrukture ter naprednih storitev za registracijo in upravljanje elektronskih značk, ter analizo življenjskega cikla steklene embalaže.

Pri projektu bo razvito pametno multikomponentno embalažno steklo z naslednjimi lastnostmi/elementi:

 Tabela1

Naziv nosilca projekta:

Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.

RCENEM

Partnerji v projektu:

Steklarna Hrastnik d.o.o.

SH

 

Višina skupnih stroškov projekta: 1.332.205,20 EUR
Višina upravičenih stroškov projekta: 1.255.060,00 EUR
Znesek sofinanciranja projekta: 478.141,00 EUR
Datum začetka operacije: 01.01.2019
Datum konca operacije: 05.12.2020
Kontaktna oseba:

Tilen Sever, vodilni raziskovalec na projektu

GSM: +386 (0)40 210 146

e-pošta: tilen.sever@hrastnik1860.com

Povezave:

http://www.mgrt.gov.si/

RS MRGT

http://www.eu-skladi.si/

EU SKLADI

 

Javni razpis »Spodbude za razvojno raziskovalne projekte 2« financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«

DPPpolniAng

FAMILY FRIENDLY COMPANY

In November 2011, Steklarna Hrastnik  was proud to receive the basic Family Friendly Company Certificate.

zaposleni

STAFF DEVELOPMENT

We are well aware of the fact that well-motivated staff, equipped with expert knowledge and..

More

okolje

ENVIRONMENTAL PROTECTION
We place great importance on the protection of the environment.

More

nagrade

OUR AWARDS

 

Steklarna Hrastnik was a finalist at the 2012 Zlata Nit pageant in the Big Companies category, and received... 

CertifikatAAANaslovna ang

OUR CERTIFICATES

 

Ambiente International Fair was granted the Ethical Style Guide certificate to Steklarna Hrastnik.

MORE