Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Varovanje okolja

• Imamo sprejeto okoljsko politiko in programe.
• Obratujemo skladno s pridobljenimi celovitimi okoljevarstvenimi dovoljenji.
• Postavljene imamo sodobne čistilne naprave.
• Izvajamo vse ukrepe varstva okolja, tako na področju odpadkov, porabe surovin, nadomeščanja nevarnih snovi z manj nevarnimi ter porabe energije.
• Izvajamo energetske preglede tovarne in spremljamo okoljske kazalnike z rednimi meritvami. Na osnovi rezultatov pregledov in meritev izvajamo ciljne ukrepe tam kjer je potrebno, ob tem pa upoštevamo najstrožje standarde in predpise za posodabljanje tehnologije (BAT).

 

V proizvodni enoti namiznega stekla smo znižali porabo vode za 55 %, emisije NOx za 75 %, izpuste prašnih delcev za 35 % in izpuste CO2 za nekaj manj kot 30 %. To smo dosegli z naslednjimi projekti:

Z vgradnjo tehnološko napredne talilne peči – G peč. Peč deluje na napredni tehnologiji zgorevanja zemeljskega plina s čistim kisikom, z bistveno boljšo energetsko učinkovitostjo pri taljenju stekla, ob večji zmogljivosti.
S projektom izkoriščanja odpadnih dimnih plinov iz G peči preko dveh izmenjalnikov toplote. 
• S čistilno naprava za industrijske tehnološke odpadne vode in uredili priklop vseh vod preko kanalizacije na centralno čistilno napravo v Občini Hrastnik.
• Z najsodobnejšo čistilno napravoza čiščenje odpadnih plinov.

 

V proizvodni enoti embalažnega stekla smo zmanjšali vrednosti emisij NOx za 25 %, emisije CO2 pa za 10 % in porabo mestne vode za 40 %. To smo dosegli z naslednjimi projekti:

• S projektom povečanja kapacitete talilne B peči  in hkrati znižali specifično rabo energije za taljenje za 16 %.
• S projektom hlajenja dela peči z zrakom, ki smo ga preko 60 merskih cevi speljali v del proizvodnje.
• Z vgraditvijo treh izmenjevalnikov toplote v odvodni kanal dimnih plinov za ogrevanje vode.
• Z vgraditvijo energetsko učinkovitega sistema hlajenja strojev.
S posodobitvijo zaprtih tokokrogov za tehnološke vode, kar pomeni, da se voda v večji meri ne izpušča v okolje, temveč ostaja znotraj tovarne. Vroča voda se pretaka po hladilnih stolpih, na ventilatorje le-teh pa smo namestili frekvenčne pretvornike, ki skrbijo za prilagajanje procesa okoliški temperaturi.
• Z najsodobnejšo čistilno napravo za čiščenje odpadnih plinov.

 

 

INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH V OBRATU
STEKLARNA HRASTNIK d.o.o. PE VITRUM

pdfDOKUMENT

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador